Du kan høre salmemelodierne på www.dendanskesalmebogonline.dk

 

Langfredagsgudstjeneste

 

i HORNSLET KIRKE

 

  LITURG:

  Sognepræst Lene Hauge

 

  MEDVIRKENDE:

  Menigheden

  Solist Jesper Brun-Jensen

  Kirkens kor

  Organist Thomas Lennert

 

Præludium – organist Thomas Lennert

Præludium nr. 2 i d-mol fra 'Acht kleine Praeludien und Fugen' af J.S. Bach

 

Bøn - præst og menighed Det lille litani DDS nr. 432: Herre Gud Fader i Himlen!

(Siges som vekselbøn mellem Præst (P) og menighed (M))

Tekst: Oldkirkelig græsk. Latin.

 Martin Luther 1529. Dansk 1533. Hans Bagger 1688. Thomas Laub 1922.

 

P: Herre Gud Fader i Himlen!

M: Forbarm dig over os!

P: Herre Jesus, vor frelsermand!

M: Forbarm dig over os!

P: Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!

M: Forbarm dig over os!

P: Vi har syndet med vore forfædre!

M: Vi har forskyldt din vredes domme!

P: O Herre, handl ikke med os efter vore synder

M: Og betal os ikke efter vore misgerninger!

P: O Herre, hør vor bøn!

M: Og lad vor røst komme til dig!

 

Trosbekendelsen - siges

 

Fællessalme - 193 O hoved, højt forhånet

Mel.: Befal du dine veje

Tekst: Arnulf af Louvain før 1250. Paul Gerhardt 1656.  Frederik Rostgaard 1738.

 


1

O hoved, højt forhånet

med blodig sår og ve!

O hoved, tornekronet

til smerte, spot og spe!

O hoved, som har været

tilbedet idelig,

men nu så højt vanæret,

vær hilset hjertelig!

 

2

Hvem voldte al din plage,

din sjæl den mørke nat?

Hvem voldte dig den klage:

Min Gud har mig forladt?

Hvem har den kalk dig givet,

på korsets træ dig bragt?

Hvem har dig, som er livet,

i død og grav nedlagt?

 

3

Min Jesus, du er såret

for mine synder så,

jeg burde have båret

den straf, som på dig lå;

se hid, her står jeg arme,

fortjente vredens ris,

min Gud, dig dog forbarme,

din nådes glimt mig vis!

 

4

Jeg takker dig af hjerte,

af ganske sind og sjæl,

min frelser, for din smerte,

du ville mig det vel.

Lad mig, o Jesu Kriste,

ved troen holde mig!

Når øjnene vil briste,

da lad mig dø i dig!

 

5

Når herfra jeg skal vige,

da vig du ej fra mig!

Og når jeg ned skal stige

i graven, vis mig dig!

Træd frem, så snart mit hjerte

er stedt i dødens nød,

forkort min angst og smerte

for din den hårde død!

 

6

Vær du mit skjold og bue,

når jeg min afsked tar!

Lad mig dit ansigt skue,

som det på korset var!

Jeg derved sejer vinder

i troen, som sig bør,

dig til mit hjerte binder;

vel den, der sådan dør!


 

Læsning - Es 52,13-53,12: Den lidende Herrens tjener

 

Solist Jesper Brun-Jensen

Pie Jesu

Tekst og musik af organist Thomas Lennert

 


Pie Jesu, qui tollis peccata mundi

dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi

dona eis requiem - sempiternam.

 

 

Oversættelse:

Fromme Jesus, som bar alverdens synder –

giv dem fred.

Guds Lam, som bar alverdens synder

giv dem fred – evindeligt


 

Læsning - Mark 14,26-42: Jesus i Getsemane have

 

 

Solist Jesper Brun-Jensen og kirkens kor

Jesus i Getsemane have

Tekst og musik af organist Thomas Lennert

 


KOR:

Så kom de til Getsemane

Jesus og disciplene

De kom til Getsemane have

Klokken var mange

Jesus var bange

Jesus i Getsemane have

 

BASSOLO:

Jeg er døden nær af sorg

Bliv her og hold jer vågne.

 

KOR:

Og Jesus, Guds søn,

faldt på knæ og bad en bøn

 

BASSOLO:

Far, intet er umuligt for dig

Far, vil du frelse mig?

Det er dig der bestemmer,

Far, alt er muligt for dig

 

Far, vil du frelse mig?

Men Far, det er dig der bestemmer,

ikke mig.

Lad alting blive som du vil.


 

 

Læsning - Mark 14,43-52: Tilfangetagelsen

Solist Jesper Brun-Jensen og kirkens kor

Jesus og Judas

Tekst og musik af organist Thomas Lennert

 

KOR

Hvad laver mon Judas i dette komplot?

Hvorfor er han gået med fjenden?

Jesus er fattet. Han ved det jo godt.

Han si’r da han nærmer sig enden:

 

SOLIST

”Jeg ser at du vandrer med mørket min ven

Det onde formørker dit hjerte

Du føler dig svigtet og giver mig hen

til at pines og lide i smerte

Jeg ved hvad der venter mig. Ved hvad der sker

Jeg går jo min skæbne i møde.

Du tror at jeg ikke kan give dig mer.

For dig står jeg op fra de døde.”

 

KOR (og solist)

Måske ser det ud som om mørket har magt.

At djævlen og ondskaben vinder.

Men snart sker det Gud og profeten har sagt.

Døden vil tabe og livet vil sejre og håbet og livslyset skinner.

 

Læsning - Mark 14,53-65: Jesus for rådet

 

 

Fællessalme 186,1-6 Ingen højhed, ingen ære

Mel.: Jesus, dine dybe vunder

Tekst: Matt 26,69-75. Lidelseshistorien. Afsnit 7. Thomas Kingo 1689

 


1

Ingen højhed, ingen ære,

ingen slig fuldkommenhed

kan der under solen være,

at den sig forsikret ved

mod at gøre syndefald.

Intet embed, intet kald

er så helligt, at det ikke

dog kan få en synde-prikke.

 

2

Store helgen også haver

Adams kød og klæder på,

deres høje himmelgaver

de i lerkar bære må.

Kom og se, hvor Peder faldt,

da det om hans troskab gjaldt!

Jesus da hans løfter savner,

de fløj bort som røg og avner.

 

3

Han ved ilden, når han gyser,

véd sig vel at gøre varm,

men Guds kærlighed dog fryser

i hans hjerte, bryst og barm.

Når en pige spørger ham,

om han kendte det Guds Lam,

han tre gange Jesus nægter,

ja, med méned sig forfægter.

4

Hanen galer og forkynder

nattens gang, men Peder ej

kender gang i sine synder,

han er på den brede vej,

han forbander sig og svær',

at ham Jesus fremmed er,

og just i hans synd og laster

Jesus øje på ham kaster.

 

5

Peder, er du da en klippe,

som Guds kirke bygges på?

Hvor kan du da sådan glippe

og i storm ej bedre stå?

Nej! Vor Jesus klippen er,

og hans ord, som alting bær'.

Han står fast og aldrig rykkes,

på hans ord Guds kirke bygges.

 

6

Ingen sorrig og elende

dig, o Jesus, hindre kan;

du dit øje hen vil vende

på den usle, faldne mand.

Han og mærked, at du så

alt, hvad i hans hjerte lå,

og hvad skyld der i ham findes,

så dit sande ord han mindes.


 

Læsning - Mark 14,66-72: Peters fornægtelse

 

Fællessalme - 186,7-9 Ingen højhed, ingen ære

 


7

Han dig nægted trende gange

og forsvor sin hjerte Gud.

Mine fald de er så mange

mod hvert Lovens ord og bud,

at de overløbe kan

stjerners tal og havets vand;

mund og tunge, hjerte, øje

sig fra dig til verden bøje.

 

8

Vel kan jeg i synden rende

som en modig hest i strid,

men at jeg mig om kan vende,

det formår ej al min flid.

Vend dig derfor til mig så

med din nåde, at jeg må

af dit Guddoms-øje skue

kraften af din nåde-lue!

 

9

Peder faldt og blev oprettet

ved din nådes store arm;

o min Jesus, det har lettet

syndestenen i min barm.

Du vil mig og ej forsmå,

ihvor højt min synd går på;

vær med trøstens Ånd til stede,

lær mig kun som han at græde!


 

 

Læsning - Mark 15,1-15: Forhøret hos Pilatus

 

 

Solist Jesper Brun-Jensen og kirkens kor                                        

Jesu domfældelse

Tekst og musik af organist Thomas Lennert

Tekst efter Matt 27,22-24

 

Solist: ”Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?”

Kor: Han skal korsfæstes!

Solist: ”Hvad ondt har han da gjort?”

Kor: Han skal korsfæstes!

Han skal korsfæstes!

 

Solist: Da Pilatus så at der ikke var noget at gøre,

tog han noget vand

og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sa’e:

”Jeg er uskyldig i denne mands blod.

Det bli’r jeres sag.”

 

Læsning - Mark 15,16-20: Tornekroningen

 

 

Solist Jesper Brun-Jensen og kirkens kor                                        

Tornekroningen og Korsfæstelsen

Tekst og musik af organist Thomas Lennert

 


SOLIST:

Soldaterne førte nu Jesus ind i statholderens borg

og gav ham purpurkappe på

og gav ham tornekrone på

 

KOR:

Vi hilser dig, du jødernes konge

 

SOLIST:

De spyttede på ham

 

KOR:

Vi hilser dig, du jødernes konge

 

SOLIST:

De gjorde nar af ham

 

KOR:

Vi hilser dig, du jødernes konge

 

SOLIST:

Så gav de ham igen hans egne klæder på

og førte ham til Golgata

hvor han skulle korsfæstes

Det var den tredje time, da de korsfæstede ham.

[træ mod træ]

Også her gjorde de nar af Jesus:

 

KOR:

Du, som bryder templet ned og rejser det igen

Frels dig selv

Frels dig selv

 

HERRER:

Andre har han frelst,

sig selv kan han ikke frelse.

 

KOR:

Frels dig selv

Frels dig selv

 

KOR OG SOLIST:

Kristus, Messias, Israels konge

Stig nu ned fra korset,

så vi kan se og tro.


 

 

Læsning - Mark 15,21-32: Korsfæstelsen

 

 

Fællessalme – 189 Hvor er lammet, offerlammet?

Mel.: Jesus, dine dybe vunder

Tekst: 1 Mos 22,1-18; 1 Kor 5,7; 2 Kor 5,15 N.F.S. Grundtvig 1858

 


1

Hvor er lammet, offerlammet?

spurgte Isak, syg i sind,

da slagtofret var berammet

med ham selv på bjergetind;

bange for sit unge liv,

på den blanke offerkniv

peged han og sagde: Lammet,

hvor er det, til død opammet?

2

Søn, for lammet Gud vil sørge,

svared Abraham, Guds ven;

han beklemt sig lod adspørge,

svared dog med håb igen.

Yndig faldt og sagen ud,

kærligheds og sandheds Gud

venner sine aldrig glemmer,

deres håb han ej beskæmmer.

3

Her er lammet, påskelammet,

siger Jesus, ydmyg, spag,

i min Faders råd berammet

er den store offerdag;

bange vel af hjertens grund

er jeg for den mørke stund,

men for hele verdens brøde

den uskyldige må bløde.

4

Ja, at én for alle døde,

gav Guds kærlighed dens glans,

alle jordens roser røde

ej forslår til Lammets krans,

hver en stjerne, hver en sol

samles om den nådestol,

hvor for evig nu han troner,

Jesus Kristus, vor forsoner.


 

Læsning - Mark 15,33-39: Jesu død

 

Solist Jesper Brun-Jensen og kirkens kor                                        

Jesus døde på korset

Tekst og musik af organist Thomas Lennert

 


Solist:

Jesus døde for menneskers skyld

 

Kor.

Jesus døde på korset

 

Solist:

Ingen forsødende smil og idyl

 

Kor:

Jesus døde på korset

 

Solist:

I smerte råbte han Faderen an

”Min Gud! Hvorfor har du forladt mig?”

 

Kor:

Jesus døde på korset

 

Solist:

Mørket fortrængte alt lys i et nu

 

Kor:

Jesus døde på korset

 

Solist:

Templets forhæng blev revet itu

 

Kor:

Jesus døde på korset

 

Solist:

I smerte råbte han Faderen an

En sidste gang inden han døde

 

SOLIST:

Jesus døde på korset


Bøn og Velsignelse

 

Fællessalme - 192 Hil dig, frelser og forsoner

Mel.: C.Chr. Hoffman 1878

Tekst: Arnulf af Louvain før 1250. N.F.S. Grundtvig 1837.

 


1

Hil dig, Frelser og Forsoner!

Verden dig med torne kroner,

du det ser, jeg har i sinde

rosenkrans om kors at vinde,

giv dertil mig mod og held!

 

2

Hvad har dig hos Gud bedrøvet,

og hvad elsked du hos støvet,

at du ville alt opgive

for at holde os i live,

os dig at meddele hel?

 

3

Kærligheden, hjertegløden

stærkere var her end døden;

heller giver du end tager,

ene derfor dig behager

korsets død i vores sted.

 

4

Ak! nu føler jeg til fulde

hjertets hårdhed, hjertets kulde.

Hvad udsprang af disse fjelde,

navnet værd, til at gengælde,

Frelsermand, din kærlighed?

 

5

Dog jeg tror, af dine vunder

væld udsprang til stort vidunder,

mægtigt til hver sten at vælte,

til isbjerge selv at smelte,

til at tvætte hjertet rent.

 

6

Derfor beder jeg med tårer:

Led den ind i mine årer,

floden, som kan klipper vælte,

floden, som kan isbjerg smelte,

som kan blodskyld tvætte af!

 

7

Du, som har dig selv mig givet,

lad i dig mig elske livet,

så for dig kun hjertet banker,

så kun du i mine tanker

er den dybe sammenhæng!

 

8

Skønt jeg må som blomsten visne,

skønt min hånd og barm må isne,

du, jeg tror, kan det så mage,

at jeg døden ej skal smage,

du betalte syndens sold.

 

9

Ja, jeg tror på korsets gåde,

gør det, Frelser, af din nåde.

Stå mig bi, når fjenden frister!

Ræk mig hånd, når øjet brister!

Sig: vi går til Paradis!


 

 

Postludium - Organist Thomas Lennert 

Præludium nr. 6 i g-mol fra 'Acht kleine Praeludien und Fugen' af J.S. Bach

 

 

fisk_orange